அண்ணா தொழிற்சங்கத்தின் நலிந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் 103 பேருக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி நிதியுதவி வழங்கினார்.

அண்ணா தொழிற்சங்கத்தின் நலிந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் 103 பேருக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி நிதியுதவி வழங்கினார்.

அண்ணா தொழிற்சங்கத்தின் நலிந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் 103 பேருக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி நிதியுதவி வழங்கினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *