ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தற்போதைக்கு நடத்தப்படாது என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தகவல்.

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தற்போதைக்கு நடத்தப்படாது என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தகவல்.

ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப தற்போது போட்டி தகுதித்தேர்வுகளை நடத்த அவசியம் இல்லை என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட தகுதித்தேர்வின் அடிப்படையில், பணி நியமனம் அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *