இரு அணிகளுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நடைபெறும் – பொன்னையன் பேட்டி

இரு அணிகளுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நடைபெறும் - பொன்னையன் பேட்டி

அதிமுக இரு அணிகளுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தை சுமுகமாக நடைபெறும் என பொன்னையன் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *