உறைந்த சோகங்கள்!

உறைந்த சோகங்கள்!

மழைகளை தன்னுள் அடைத்து வைத்திருக்கும் மேகங்களே!
நீ சற்று கீழே உற்றுப்பாருங்கள்,வைகறையாக இருக்கும் எங்கள்
வைகை நதியை வற்றசெய்தாய்,கால்களும் படாமல் இருந்த
காவிரி ஆற்றை காயசெய்தாய்.பவனியில் இருந்து வரும்
பவனி நீரை மறையவைத்தாய்,எம்மண்ணில் உள்ள நீர்களை எல்லாம்
உறிஞ்சி எடுத்துக்கொண்டு உன்னிடம் வைத்து கொண்டாய்.
இவ்வளவு நீரையும் நீ குடித்த பிறகும் உன் தாகம் தீரவில்லையா!
அதனால் தான் என் விவசாயிகளின் உயிரை குடித்து கொண்டுருக்கிறாயோ!

த.தீபக்
செய்தியாளர் மனசாட்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *