உலகம் முழுவதும் 2 மணி நேரம் துண்டிக்கப்பட்ட வாட்ஸ் அப் சேவை- கொந்தளித்துப்போன பயனாளர்கள்…

உலகம் முழுவதும் 2 மணி நேரம் துண்டிக்கப்பட்ட வாட்ஸ் அப் சேவை- கொந்தளித்துப்போன பயனாளர்கள்...

உலகம் முழுவதும் 2 மணி நேரம் துண்டிக்கப்பட்ட வாட்ஸ் அப் சேவை- கொந்தளித்துப்போன பயனாளர்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *