பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அர்ஜுன் ராம்பால் உத்திரபிரதேச சட்டமன்ற தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்ய களம் இருங்கிகிறார்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அர்ஜுன் ராம்பால் உத்திரபிரதேச சட்டமன்ற தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்ய களம் இருங்கிகிறார்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அர்ஜுன் ராம்பால் உத்திரபிரதேச சட்டமன்ற தேர்தலில் பிரச்சாரம் செய்ய களம் இறங்குகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *