மூத்தோர் சொல் :

மூத்தோர் சொல் :

மதம் மனிதனை
மிருகமாக்கும்
சாதி மனிதனை
சாக்கடையாக்கும்.

-தந்தை பெரியார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *