விந்து முந்துதலை குனப்படுத்தும் மூலிகை

விந்து முந்துதலை குனப்படுத்தும் மூலிகை

1.பசுவின் பால் — 800 கிராம்
2. நெல்லிக்காய்ச்சாறு — 800 கிராம்
3. பால் முதுக்கன் கிழங்குச்சாறு — 800 கிராம்
4. கரும்பின் ச்சாறு — 800 கிராம்
5. ஆட்டுமாம்ஸரஸம் — 800 கிராம்
6. பசுவின் நெய் — 800 கிராம்
7. தண்ணீர் — 3.கிராம்

இவைகளை சேர்த்து அதில்

1. கீரைப்பாலை — 12.500 கிராம் 2. காகோலீ — 12.500 கிராம் 3. க்ஷீரகாகோலீ — 12.500 கிராம் 4. மேதா — 12.500 கிராம் 5. மஹாமேதா — 12.500 கிராம் 6. காட்டுளுந்து வேர் — 12.500 கிராம் 7. காட்டுப்பயிறு வேர் — 12.500 கிராம் 8. ருஷபகம் — 12.500 கிராம் 9. ஜீவகம் — 12.500 கிராம் 10. அதிமதுரம் — 12.500 கிராம் 11. சுக்கு — 12.500 கிராம் 12. தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு — 12.500 கிராம் 13. கோவைக்கிழங்கு — 12.500 கிராம் 14. மூக்கரட்டை வேர் — 12.500 கிராம் 15. சித்தாமுட்டிவேர் — 12.500 கிராம் 16. கண்டுபாரங்கி — 12.500 கிராம் 17. பூனைக்காலி வேர் — 12.500 கிராம் 18. கிச்சிலிக்கிழங்கு — 12.500 கிராம் 19. கீழாநெல்லிவேர் — 12.500 கிராம் 20. திப்பிலி — 12.500 கிராம் 21. ஸிங்காடா — 12.500 கிராம் 22. கீரைப்பாலை — 12.500 கிராம் 23. கண்டங்கத்திரி — 12.500 கிராம் 24. முள்ளுக்கத்திரி — 12.500 கிராம் 25. ஓரிலை — 12.500 கிராம் 26. மூவிலை — 12.500 கிராம் 27. நெருஞ்சில் — 12.500 கிராம் 28. திராக்ஷை — 12.500 கிராம் 29. அக்ரோட்டு — 12.500 கிராம் 30. கொப்பரை — 12.500 கிராம் 31. பாதாம்பருப்பு — 12.500 கிராம் 32. பேரீச்சை — 12.500 கிராம் சிலர் பூனைக்காஞ்சொறிவேரை பயன்படுத்துகின்றனர். மற்றும் இனிப்பும், புஷ்டியும் தருவதுமான பழவகைகள் வகைக்கு 12.500 கிராம் வீதம் எடுத்துறைந்து (விழுது) கல்கமாக்கிக் கலந்து காய்ச்சி மத்யமபாகத்தில் வடிகட்டவும். சர்க்கரை (ஸர்க்கர) 2.500 கிலோகிராம் தனியே பொடித்துச் சலித்து அத்துடன் 1. மிளகு — 25 கிராம் 2. இலவங்கப்பட்டை — 25 கிராம் 3. ஏலக்காய் — 25 கிராம் 4. இலவங்கப்பத்திரி — லவங்கபத்ர 25 கிராம் 5. சிறுநாகப்பூ — நாககேஸர 25 கிராம் இவைகளை பொடித்துச் சலித்த சூர்ணம் மற்றும் தேன் (மது) 400 கிராம் ஆகியவைகளைக் கலந்து பத்திரப்படுத்தவும். குறிப்பு: நெல்லிக்காய், பால்முதுக்கன்கிழங்கு இவைகள் பச்சையாகக் கிடைக்காவிட்டால் காய்ந்த்தைக் கொண்டு முறைப்படி கஷாயமாக்கிச் சேர்க்கவும். அளவும் அனுபானமும்: 5 முதல் 10 கிராம் வரை சூடான பசும்பாலுடன் ஒரு நாளைக்கு இரு வேளைகள். தீரும் நோய்கள்: அதிகமான தாகம் (த்ருஷ்ண), எரிச்சல் (தாஹ), காய்ச்சல் (ஜ்வர), இருமல் (காஸ), இரைப்பு (ஸ்வாஸ), விக்கல் (ஹிக்க), உடலுள்ளுறுப்புகளில் ஏற்படும் ரத்தப்போக்கு (ரத்தபித்த), காயம்பட்டதாலேற்படும் தசைகளின் தேய்மானம் (க்ஷதக்ஷீண), நோய்வாய்ப்படுவதால் விந்து வற்றிப்போதல் (வ்யாதி கர்ஷித நஷ்டசுக்ர எனப்படும் தாதுநஷ்ட) அதிகமான புணர்ச்சியினாலும், நோயினாலும் ஏற்படும் இளைப்பும், பலவீனமும், இதய நோய்கள் (ஹ்ருத்ரோக), சிறுநீர் நோய்கள் (மூத்ர ரோக) மற்றும் பெண் பிறப்புறுப்பு நோய்கள் (யோனி ரோக).

தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை .

இந்த நெய் மருந்து -விந்து நட்டத்தில் ,தாதுக்கள் குறைவதால் ஏற்படும் விந்து நட்டத்தில் நல்ல பலன் அளிக்கும் ஆட்டு மாம்சம் சேர்வதால் -உடலை தேற்ற பயன்படுத்தலாம் விந்து முந்துதலில் தக்க துணை மருந்துகளுடன் சாப்பிட நல்ல பலன் கிடைக்கும் என்பது திண்ணம் பெண்ணின் தளர்வான யோனியை இருக்க தக்க துணை மருந்துகளுடன் தர நல்ல பலன் கிடைக்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *