பாரம்பரிய உணவு

கோடைகால உணவு முறைகள்

கோடை காலம் தவிர்க்க முடியாதது.ஆனால், கோடை வெப்பத்தை நம்மால் தவிர்க்க இயலும். கோடை வந்துவிட்டாலே உடம்பில் அயர்ச்சியும், தண்ணீர் தாகமும் ஏற்படுவது இயற்கை. இதுபோன்ற நேரங்களில் இளநீர், மோர்,